O NAS

Poznaj nasz zespół.

W czym możemy Ci pomóc?

Zapytaj się i przekonaj, jak możemy Ci pomóc.

Wstępna analiza sprawy nie wiąże się z ponoszeniem kosztów.

Przedsiębiorcom oferujemy stałą współpracę w ramach comiesięcznego, ryczałtowego wynagrodzenia, w tym w ramach specjalnej oferty przeznaczonej dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Kancelaria uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Dni Bezpłatnych Porad Prawnych – informacje dot. kolejnych edycji będą ogłaszane na blogu oraz na profilu w serwisie Facebook.

 • KLIENCI INDYWIDUALNI

  Odszkodowania. Sądowe dochodzenie należności . Sprawy karne. Sprawy rodzinne. Prawo pracy. Sprawy spadkowe. Ochrona dóbr osobistych. Spory dot. prawa własności oraz nieruchomości. Prawo turystyczne. Spory konsumenckie.

 • FIRMY I INSTYTUCJE

  Bieżące doradztwo prawne. Opiniowanie umów handlowych. Windykacja należności. Monitorowanie aktualnego stanu prawnego. Audyt i wdrażanie rozwiązań prawnych optymalizujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

 • PRAWO PRZEWOZOWE

  Reprezentacja w post. reklamacyjnych oraz sądowych dot. szkód transportowych i opóźnień w przewozie. Kompleksowe doradztwo w zakresie prawa transportowego świadczone na rzecz przewoźników, spedytorów i operatorów logistycznych

 • PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII

  Regulaminy serwisów i sklepów internetowych. Prawo autorskie. Ochrona wizerunku i praw własności intelektualnej w Internecie. Ochrona danych osobowych. Zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji. Prawo reklamy.

Zaufali nam

huth
img_1361287014
itur
logo
logo5
spedimex

Nowości na blogu.

Kim jest Adwokat?

Adwokatem może zostać wyłącznie absolwent studiów prawniczych, który dodatkowo ukończył tzw. aplikację adwokacką (z pewnymi odstępstwami dopuszczanymi przez ustawę).

Posługując się daleko idącym uproszczeniem, status Adwokata stanowi zatem swoiste ukoronowanie drogi zawodowej osoby zajmującej się świadczeniem pomocy prawnej.

Czym się różni pomoc prawna udzielona przez Adwokata od pomocy prawnej świadczonej przez doradców prawnych, kancelarie prawne, firmy odszkodowawcze lub windykacyjne?

2014 © Copyright - Żmijewski Kancelaria Adwokacka | by 2dm