Wpisy od patryk

Czy Twoja firma obciąża dłużnika kosztami windykacji przedsądowej?

Odsetki to nie wszystko, co można uzyskać od nierzetelnego kontrahenta w przypadku zaistnienia opóźnienia w płatnościach. Mając na względzie wolę zapobiegania zatorom płatniczym, w ślad za unijną dyrektywą 2011/7/UE, do polskiego porządku prawnego wprowadzono instytucję rekompensaty za ponoszone przez wierzycieli koszty odzyskiwania należności. Ustawodawca ma tu na myśli nie tylko koszty ponoszone na rzecz podmiotów […]