Misja

Dyspozycyjność. Zaangażowanie. Skuteczność. To te elementy powinny wyróżniać podmiot profesjonalnie udzielający pomocy prawnej. Przedsiębiorca, konsument czy obywatel państwa – każdy z nas jest coraz częściej świadomy swych uprawnień. Naszą rolą i misją jest aktywne wsparcie w ich urzeczywistnianiu. Rozumiemy potrzeby osób powierzających nam swoje zaufanie.

Charakteryzuje nas indywidualny stosunek do każdej sprawy. Dynamiczny zespół kancelarii tworzą entuzjaści nowych technologii, wykorzystywanych dla rozwiązywania napotykanych problemów prawnych.

Świadczymy pomoc prawną również w języku angielskim.

Kim jest adwokat?

Adwokatem może zostać wyłącznie absolwent studiów prawniczych, który dodatkowo ukończył tzw. aplikację adwokacką (z pewnymi odstępstwami dopuszczanymi przez ustawę). Posługując się daleko idącym uproszczeniem, status adwokata stanowi zatem swoiste ukoronowanie drogi zawodowej osoby zajmującej się świadczeniem pomocy prawnej.

Czym się różni pomoc prawna udzielona przez adwokata od pomocy prawnej świadczonej przez doradców prawnych, kancelarie prawne, firmy odszkodowawcze lub windykacyjne?

Adwokaci w toku wykonywania swojej działalności podlegają wyłącznie ustawom. Z mocy prawa, każdy adwokat jest zobligowany do dysponowania ubezpieczeniem OC, zapewniając tym samym ochronę ubezpieczeniową swoim klientom. Za nie do przeceniania należy również uznać ściśle sprecyzowane wymagania w zakresie obowiązku zachowania poufności informacji powierzonych przez klienta (tajemnica adwokacka). Powyższe wymogi są ściśle sprzężone z licznymi obowiązkami wynikającymi z zasad etyki adwokackiej, której przestrzeganie – pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej – zapewnia odpowiedni poziom świadczonych usług. Uprawnienia profesjonalnego pełnomocnika są również wymagane dla możliwości reprezentacji klienta przed Sądami w sprawach karnych oraz cywilnych. To właśnie powyższe ograniczenie skutkuje tym, iż podmioty sprzedające usługi prawne – ze szczególnym uwzględnieniem firm odszkodowawczych lub windykacyjnych – najczęściej same zlecają swoje usługi podwykonawcom w osobie adwokatów lub radców prawnych, niejako zatem jedynie pośrednicząc przy okazji świadczeniu pomocy prawnej. Wbrew zatem powszechnemu mniemaniu, bezpośrednie zaangażowanie kancelarii adwokackiej niejednokrotnie będzie wiązało się z optymalizacją ponoszonych przez klienta kosztów.