Prawo nowych technologii

Postęp technologiczny wymusza niezbędne zmiany w zakresie tak stanowienia, jak i stosowania obowiązującego prawa. Otwarci na potrzeby innowacyjnych przedsiębiorstw, wspieramy naszych partnerów poprzez dostosowywanie istniejących możliwości prawnych dla potrzeb nowoczesnych form działalności.

Wdrażamy rozwiązania dla firm trudniących się usługami świadczonymi za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Sporządzamy projekty regulaminów serwisów i sklepów internetowych, dodatkowo oferując następczy audyt w zakresie zmian stanu prawnego. Optymalizujemy i proponujemy rozwiązania z zakresu ochrony danych osobowych. Pomagamy w ochronie dóbr osobistych i praw autorskich, reprezentujemy klientów w sporach dot. praw własności intelektualnej i czynów nieuczciwej konkurencji, wywoływanych m.in. bezprawnymi zachowaniami mającymi miejsce w Internecie.

Firmom z segmentu IT oraz podmiotom działającym na rynku usług marketingowych oferujemy ofertę obsługi prawnej, dostosowanej do zindywidualizowanych potrzeb i skali działalności klienta.