Klienci indywidualni

Prawo jest wszechobecne w naszym życiu codziennym, regulując każdy wycinek otaczających nas stosunków społecznych. Pomoc adwokata umożliwi Ci zabezpieczenie Twoich interesów oraz umożliwi realizację przysługujących Ci uprawnień względem innej osoby fizycznej, przedsiębiorcy lub instytucji władzy publicznej.

Jeżeli:

 • uznajesz, że należy Ci się odszkodowanie lub zadośćuczynienie za doświadczoną krzywdę;
 • zetknąłeś się z nierzetelnym kontrahentem, nierespektującym wiążącej umowy;
 • zarzuca Ci się wejście w konflikt z prawem;
 • padłeś ofiarą przestępstwa;
 • toczysz spór z organami administracji publicznej;
 • potrzebujesz wsparcia związanego ze swoją sytuacją rodzinną;
 • stanąłeś przed koniecznością uregulowania spraw majątkowych w następstwie odejścia osoby bliskiej, powinieneś niezwłocznie rozważyć powierzenie swojej sprawy profesjonaliście.

Świadczymy usługi doraźnego doradztwa prawnego, jak również reprezentujemy klientów indywidualnych na etapie przedsądowym i sądowym przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Firmy i instytucje

Przedsiębiorcy każdego dnia spotykają się z kwestiami prawnymi – zawierając umowy handlowe, stosując prawo pracy lub stykając się z przedstawicielami aparatu władzy państwowej i samorządowej.

Znaczną część problemów wywodzonych z brzmienia przepisów prawnych może zostać uniknięta poprzez odpowiednie działania prewencyjne. Stała obsługa prawna służy nie tylko zapewnieniu bezpieczeństwa prowadzonej działalności, lecz wiąże się także z racjonalizacją kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Wynagrodzenie ryczałtowe kancelarii obejmuje reprezentację we wszelkich przyszłych sporach sądowych z udziałem przedsiębiorcy– bez konieczności uiszczenia odrębnego, dodatkowego honorarium. Tego rodzaju forma stałej współpracy okazuje się szczególnie korzystna w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych problemów związanych z działalnością Twojej firmy. Świadczona przez kancelarię obsługa prawna obejmuje m.in:

 • bieżące doradztwo w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy;
 • kompleksową windykację należności (na wszystkich jej etapach: przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym);
 • projektowanie i negocjowanie umów;
 • reprezentację przedsiębiorcy w sprawach prowadzonych przed sądami i urzędami;
 • projektowanie oraz opiniowanie zarządzeń, uchwał i regulaminów oraz obsługę w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego;
 • monitorowanie aktualnego stanu prawnego i wdrażanie nowych rozwiązań prawnych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mikro i małych przedsiębiorstw, proponujemy również specjalną ofertę – uwarunkowaną skalą działalności prowadzonej przez naszych klientów (atrakcyjne wynagrodzenie ryczałtowe z miesięcznym limitem godzinowym).